PRIMA PAGINĂ

Valea Crișului (maghiară Sepsikőröspatak) este un sat în partea centrală a județului Covasna, în Depresiunea Sfântu Gheorghe. Este reședința comunei Valea Crișului. În trecut a aparținut comunei Arcuș.

Așezare

Localitatea Valea Crișului este situată pe valea pârâului Criș, la o altitudine de 590 m. pe drumul județean 121A, Moacșa – Ghidfalău – Aita Medie.

Scurt istoric

Descoperirile arheologice făcute pe teritoriul acestui sat, atestă existența omului aici încă din a doua epocă a fierului. Lângă “Valea Mare” a fost identificată o așezare dacică din epoca La Téne, iar lângă cimitirul reformat, s-au descoperit mai mulți denari romani republicani (gințile Caecilia, Hargilia, Cornelia, Fonteia) și imperiali din sec. I. (Vespasian și Titus). Pe promotoriul numit “Vârful cu mesteceni”, dintre Valea Mare și Valea Csudor, s-au găsit urmele zidurilor unei cetăți din evul mediu. Cetatea a fost datată în epoca bronzului, epoca dacică și evul mediu. La 300 m.vest de drumul național, Sfântu Gheorghe-Miercurea Ciuc, se află o așezare aparținând culturii Storcevo-Criș. Pe teritoriul satului, în locuri neprecizate, s-au mai descoperit un topor neolitic de piatră cultura Coțofeni, o daltă și o ceașcă dacică. Prima atestare documentară datează din anul 1332.

Economie

Principala activitate economică a localității este agricultura (cultivarea cerealelor și legumelor) și creșterea animalelor dar și exploatarea și prelucrarea primară a lemnului, comerțul cu produse agricole și agroturismul.

Obiective turistice