ANUNȚURI

ANUNŢ

Comuna Valea Crişului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Comunei Valea Crişului, domnul Kisgyörgy Sándor, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă Servicii – Magazin Sătesc

Textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi al expunerii de motive sunt afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului din data 19.02.2020.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 02.04.2020, propuneri, sugestii, opinii la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului, str Principală nr. 136, cod poştal 527165, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna.

PUG Sepsikőröspatak

ELABORAREA PUG VALEA CRIȘULUI: etapa studii fundamentare
VERSIUNE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
În perioada 04.12.2018-14.12.2018 se va realiza o ancheta sociologică în comuna Valea Crișului, atât pe teren, cât și online.
Accesați chestionarul online AICI.VERSIUNE ÎN LIMBA MAGHIARĂ
SEPSIKŐRÖSPATAK ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA: megalapozó tanulmányok szakasza
2018. december 4. és 14. között szociológiai felmérést végzünk Sepsikőröspatak községben: online és a helyszínen is.
Az online kérdőívet ITT érheti el.

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIȘULUI, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional debutant – Compartiment de autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului, județul Covasna.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Valea Crișului, sat Valea Crișului str Principală nr 136, județ Covasna la data de 5 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă și la data de 7 decembrie 2018, ora 10,00 – interviul.

Mai multe informații: AICI

FORMULAR DE ÎNSCRIERE.doc

FORMULAR DE ÎNSCRIERE.pdf

model adeverinte.doc

model adeverinte.pdf

ANUNȚ

21.07.2017

LISTA FUNCŢIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE

Mai multe informatii AICI

ANUNȚ

20.04.2017

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

1. Guard -Comartiment Administrativ-Gospodaresc. Mai multe informatii AICI

ANUNȚ

07.04.2017

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

– 1 post – Referent, grad profesional asistent – Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe.

– 1 post – Referent, grad profesional superior – Compartiment agricol și cadastru agricol.

Mai multe informatii AICI

Documente: – FORMULAR DE ÎNSCRIERE; – MODEL ADEVERINTE

 

ANUNȚ

01.03.2017

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

1. Functii Publice. Mai multe informatii AICI

2. Guard -Comartiment Administrativ-Gospodaresc. Mai multe informatii AICI

 


ANUNȚ

17.01.2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

 


ANUNȚ

11.11.2016

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

1. Referent, grad profesional asistent – Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe – 1 post

2. Referent, grad profesional superior – Compartiment agricol și cadastru agricol – 1 post

Mai multe informatii AICI

 


ANUNȚ

18.10.2016

“Európa a polgárokért” program testvérvárosi találkozója MEZŐTÚR Magyarország 2016

“Europe for Citizens” programme Town-Twinning MEZŐTÚR Hungary 2016

 


ANUNȚ

05.10.2016

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, pe data de 28 Octombrie 2016, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferta în plic în scopul vânzării: Terenuri în suprafață totală de 8.645 mp aflate în domeniul public și privat al comunei Valea Crişului şi în administrarea Consiliului local Valea Crişului.

Mai multe informatii AICI


ANUNȚ

Primăria comunei Valea Crișului, judetul Covasna, cu sediul în sat Valea Crișului, str Principală nr 136, judetul Covasna, cod postal 527165, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementarii unor proiecte finantate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Anunt_selectie_parteneri_pocu

Metodologie_selectie_parteneri_posdru


ANUNȚ

13.04.2016

Primăria comunei Valea Crișului, în conformitate cu dispozițiile HCL nr 59/2012, aduce la cunoștință, că pe teritoriul satului Valea Crișului au fost identificate două cabaline nesupravegheate, proprietatea numiților Cserce Erzsebet și Mocanu Horia. Proprietarii cabalinelor se pot prezenta la sediul Primăriei Valea Crișului nr 136 în vederea revendicării acestora în termen de 72 de ore de la afișarea prezentului anunț.


ANUNȚ

06.04.2016

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI, cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, tel/fax 0267/313844 organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferta în plic în scopul concesionării:

Teren proprietate publică a comunei Valea Crişului, administrat de Consiliul local al comunei Valea Crişului, cu o suprafaţă totală de 52.193 mp.

Mai multe informatii AICI


ANUNȚ

15.02.2016

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI cu sediul în comuna Valea Crişului nr. 136 judeţul Covasna, cod fiscal 4202207, pe data de 4 Martie 2016, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferta în plic în scopul vânzării: Teren proprietate privată a comunei Valea Crişului. Mai multe informatii AICI


ANUNȚ

03.02.2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015


ANUNȚ

18.08.2015

Anunț achiziție lemne

ANUNȚ

11.06.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului

ANUNȚ

22.05.2015

Primăria comunei Valea Crișului, judeţul Covasna, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante

ANUNȚ

23.03.2015

Program Reuniune internationala înfrățirea orașelor, organizat de Gárdony la data de 1-3 mai 2015

ANUNȚ

07.07.2014

Reuniune internationala înfrățirea orașelor, organizat de Gárdony și partenerii săi

ANUNȚ

19.06.2014

Anunt Examen pentru functia Referent Asistenta Sociala

ANUNȚ

12.02.2014

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2013

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2013

ANUNȚ

22.01.2014

Plan de analiza si acoperire a riscurilor precum si Planul de evacuare in situatii de urgenta

ANUNȚ

15.01.2014

Comuna Valea Crişului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Comunei Valea Crişului, domnul Kisgyörgy Sándor, elaborarea proiectului de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Local ”Hală pentru prelucrarea materialului lemnos – Calnic – Comuna Valea Crișului”

Textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi al expunerii de motive sunt afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului din data 15.01.2014.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 27.02.2014, propuneri, sugestii, opinii la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului, str Principală nr. 136, cod poştal 527165, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna.

 

ANUNȚ

10.01.2014

Comuna Valea Crişului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Comunei Valea Crişului, domnul Kisgyörgy Sándor, elaborarea proiectului de hotărâre privind Aprobarea bugetului general al comunei Valea Crisului pentru anul 2014.

Textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi al expunerii de motive sunt afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului din data 10.01.2014.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 25.01.2014, propuneri, sugestii, opinii la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului, str Principală nr. 136, cod poştal 527165, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna.

ANUNȚ

“Európa a polgárokért” program testvérvárosi találkozója GÁRDONY Magyarország 2013 szept. 12-15.

“Európa a polgárokért” program testvérvárosi találkozója MEZŐTÚR Magyarország 2013 aug. 9-12.

EU-s testvérvárosi találkozó program 2013 szept. 12-15.