ANUNȚURI

ANUNŢ

Comuna Valea Crişului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Comunei Valea Crişului, domnul Kisgyörgy Sándor, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă Servicii – Magazin Sătesc

Textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi al expunerii de motive sunt afişate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului din data 19.02.2020.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, până la data de 02.04.2020, propuneri, sugestii, opinii la sediul Primăriei Comunei Valea Crişului, str Principală nr. 136, cod poştal 527165, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna.